شروع فعالیت در زنجان

شروع فعالیت در زنجان

شروع فعالیت در زنجان

محمدرضا حیدری

3 بهمن 1398

1) دهه فاطمیه – همکاری جهت اعزام مبلغ به زنجان – سال 97

همکاری با گروه شهید اسماعیلی، جهت اعزام مبلغ به زنجان.

2) ماه رمضان – همکاری جهت اعزام مبلغ به زنجان – سال 98

همکاری با گروه شهید اسماعیلی، جهت اعزام مبلغ به زنجان.

 

با محوریت طلاب ساکن این شهر تنها گروه تبلیغی رسمی در داخل شهر زنجان فعالیت هایی در حد توان در پارک ها مدارس و هیئت ها ایفا می‌کند.

«شروع فعالیت در زنجان»

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه