راهیان نور/ 94

راهیان نور/ 94

راهیان نور/ 94

محمدرضا حیدری

3 بهمن 1398

1) راهیان نور/ 94 – جنوب

راهیان نور/ 94: همکاری با ستاد راهیان نور جهت اعزام زائرین

اجرای برنامه های فرهنگی جهت عموم زائرین و مجاورین (از جمله برگزاری ایستگاه صلواتی در آبادان): 20 نفر روز

اجرای برنامه های فرهنگی ویژه کودکان (شبیه سازی عملیات های دفاع مقدس) جهت آشنایی کودکان با شهدا و مفهوم ایثار و شهامت: 50 نفر روز

زمان برگزاری: ایام نوروز سال 1394 (اسفند 1393 و فروردین 1394)

مدت زمان برگزاری: حدود 15 روز

تعداد افراد گروه شرکت کننده در برنامه: حدود 25 نفر

جامعه هدف: استان خوزستان و زائرین راهیان نور

اهداف: آشنایی اهالی مناطق استان خوزستان با مفهوم فاطمی، همراه با آشنایی کودکان با دوران دفاع مقدس

با توجه به همزمانی نوروز با ایام فاطمیه، برگزاری ایستگاه های صلواتی، مراسمات مذهبی همراه با برگزاری مراسم سال تحویل و … گوشه ای از فعالیت های این مجموعه، در این راستا می باشد.

همچنین، شبیه سازی عملیات های دفاع مقدس برای کودکان، جهت آشنایی آنان با مفهوم ایثار و شهامت و شهدا و … پاره ای از برنامه های مجموعه، در این بازه زمانی می باشد.

2) راهیان نور – غرب 94

اعزام مبلغ در دو گروه (با توجه به حضور کم مبلغین در شمالغرب کشور، و با در نظر گرفتن سنی بودن اکثریت مردم این مناطق): 60  نفر روز

زمان برگزاری: سال 1394

مدت زمان برگزاری: دو هفته

تعداد افراد گروه شرکت کننده در برنامه: حدود 5 نفر

جامعه هدف: استان قم

اهداف: تبلیغ در نقاط یادمانی و سنی نشین

حضور در مناطق شمالغرب کشور به عنوان مبلغ و مبلغ یار و خادم، جهت تبلیغ در نقاط یادمانی، با توجه به سنی بودن تعداد زیادی از مجاورین این نقاط یادمانی، جهت تبلیغ معارف ناب اهل بیت علیهم السلام و گسترش مفهوم شهادت و شهامت، از دیگر فعالیت های تابستانه سال1394 می باشد.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه