دو کارگاه در کوه خضر

دو کارگاه در کوه خضر

دو کارگاه در کوه خضر

محمدرضا حیدری

24 دی 1398

دو کارگاه در کوه خضر:

1. برگزاری کارگاه ایران معاصر – کوه خضر – سال 98

برگزاری کارگاه ایران معاصر و بهره وری از ظرفیت حضور اقشار مختلف مردم در کوه خضر،

به خصوص جوانان، و بررسی دستاوردهای 40 سالگی انقلاب اسلامی.

2. برگزاری کارگاه رسانه – کوه خضر – سال 98

برگزاری کارگاه رسانه، و بهره وری از ظرفیت حضور اقشار مختلف مردم در کوه خضر، به خصوص جوانان، و بررسی تاثیرات رسانه بر زندگی روزمره.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه