دو طرح پیشنهادی

دو طرح پیشنهادی

دو طرح پیشنهادی

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

دو طرح پیشنهادی:

– طرح تربیت مربی دروس مهارتی تبلیغی- سال 98:

• تبلیغ یک فن است وباید تدریس شود.
• با توجه به نیازهای جامعه اسلامی برای دریافت معارف و مبانی دینی و با توجه به شبیخون فرهنگی دشمنان بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند مبلغین آشنا به «فنون متنوع ارائه مفاهیم دینی» هستیم.
• به این منظور با زحمات فراوان توسط اساتید با سابقه دوره های تربیت مدرس در موضوعات مختلف تدوین شده است.

طرح تربیت مربی دروس مهارتی تبلیغی

 

«طرح پیشنهادی موشن گرافی»
– طرح سبک زندگی خانوادگی طلاب (تکامل عاشقانه/تربیت عالمانه)- سال 98:

امروزه عدم شناخت صحیح جزئیات زندگی طلبگی باعث بروز رفتار و قضاوت هایی شده که گاه فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله دارد، این شناخت‌ ناصحیح و قضاوت‌های عموما بی پایه و اساسِ دوست و دشمن دربارۀ طلاب و روحانیون، باعث شده که حتی پدر، مادر، همسر و فرزندانمان نیز آگاهی لازم درباره اهداف، علت انتخاب این مسیر و لوازم زیستِ همدلانه در کنار طلبه را نداشته باشند.

از طرف دیگر آگاهی خوده طلاب از برخی مهارت‌ها، اطلاعات و روش‌ها برای اجرای موفق چنین زندگی ای ناکافی بوده و از شیرینی این مسیر می‌کاهد.

برای حل این دغدغه ها، قصد اجرای طرح فوق الذکر را با توجه به سر فصل‌ها

و ریز موضوعاتی که در طرحنامه ارائه می‌شود، داریم.

خانواده طلاب، طرح تفصیلی

دو طرح پیشنهادی

 

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه