دو طرحنامه پژوهشی/ خادمین، خانواده

دو طرحنامه پژوهشی/ خادمین، خانواده

دو طرحنامه پژوهشی/ خادمین، خانواده

محمدرضا حیدری

26 اسفند 1398

دو طرحنامه پژوهشی/ خادمین، خانواده

#پژوهش
– طرح تداوم ارتباط خادمین و زائرین:

در راستای بروز حال خوب زائرین و خادمین در فضای راهیان، به فضای شهر و زندگی، طرحی توسط مجموعه با عنوان «تداوم ارتباط خادمین و زائرین» تدوین شد

فایل طرح نامه: .طرح تداوم ارتباط خادمین زائرین

 

#پژوهش
– پروژه تحقیقاتی خانواده طلاب – سال 96:

در این طرح، با توجه به مساله اصلی طلاب مبنی بر خانواده، طرحی با محوریت خانواده و در چندین فصل، تدوین گردید.

فایل طرحنامه: طرح خانواده طلاب

 

@sobhegharib313

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه