اردوی آموزشی مشهد

اردوی آموزشی مشهد

اردوی آموزشی مشهد

محمدرضا حیدری

13 دی 1398

برگزاری سالیانه اردوی آموزشی مشهد مقدس (ابناء الخامنه ای)،

در ابعاد مختلف آموزشی، زیارتی، فرهنگی و تفریحی از برنامه های مستمر جبهه فرهنگی صبح قریب است.

جبهه فرهنگی صبح قریب از سال 95 تا برنامه سالیانه اردوی مشهد را اجرا کرده است

این اردو ها هر ساله به حسب اقتضائات مختلف اجتماعی، مأموریت جبهه و … در موضوعات مختلفی برگزار شده اند.

 

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه