آموزش حضوری/حلقه مطالعاتی

آموزش حضوری/حلقه مطالعاتی

آموزش حضوری/حلقه مطالعاتی

محمدرضا حیدری

19 دی 1398

یکی از برنامه های جبهه در حوزه آموزش حضوری/حلقه مطالعاتی است.

با توجه به کم شدن میزان مطالعه جوانان و نوجوانان، و نیاز به برگزاری برنامه های جمعی جهت رغبت هر چه بیشتر آنان به مطالعه، و هدف مند نمودن مطالعه ها، و همچنین نکته سنج شدن در زمینه مطالعه، طرح حلقه مطالعاتی، در دستور کار، قرار گرفت.

در این طرح، کتاب های مطالعاتی با توجه به مخاطبین، انتخاب شده است، و سپس حلقه های مطالعاتی تشکیل می گردد.

در این طرح، اعضای جلسه، پیش از حلقه، کتاب را مطالعه اجمالی نموده و در جلسه، توسط مبلغ، نکات کلیدی کتاب و توضیحات لازم، ارائه شده و به سوالات و اشکالات، پاسخ داده می شود.

در پایان دوره پس از آزمون برگزاری شده، به افراد برتر، جوایزی اهدا می گردد. دوره مطالعاتی برخی از کتب مقام معظم رهبری، اقای صفایی حایری، اقای ری شهری و … از دوره های برگزار شده می باشد.

آموزش حضوری/حلقه مطالعاتی

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه