پروژه تحقیقاتی

پروژه تحقیقاتی

پروژه تحقیقاتی

محمدرضا حیدری

۲۹ دی ۱۳۹۸

پروژه تحقیقاتی

پروژه تحقیقاتی خانواده طلاب – سال 96

در این پروژه تحقیقاتی ، با توجه به مساله اصلی طلاب مبنی بر خانواده، طرحی با محوریت خانواده و در چندین فصل، تدوین گردید.

طرح چند رسانه ای ماه گویان – فاز اول – سال 97

در این پروژه، زندگی نامه شهید ابراهیمی، به عنوان شهید تبلیغ بین الملل، محور تحقیق قرار گرفته است.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه