تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

محمدرضا حیدری

۱ بهمن ۱۳۹۸

تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94

این تبلیغ با توجه به تمرکز استقرار طلاب در قم، در اطراف شهر صورت پذیرفته. تعداد مبلغ و مبلغ یارها: حدود 20 نفر به صورت گردشی

برنامه های طرح تبلیغ پایان‌ هفته‌ها- سال 94:

الف) روستاها:

نماز جماعت، سخنرانی

ذکر توسل و برگزاری مراسمات مناسبی و ادعیه

حلقه های معرفت، تبلیغ به روش طبیب دوار

برنامه های متناسب با کودکان و نوجوان

ب) امامزادگان

نماز جماعت

ذکر توسل و برگزاری مراسمات مناسبتی و ادعیه

غرفه پاسخگویی به سوالات شرعی، اعتقادی و مشاوره.، غرفه کودک

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه