انقلاب و بین الملل

انقلاب و بین الملل

انقلاب و بین الملل

محمدرضا حیدری

8 دی 1398

بخشی از محتوای طرح ایران معاصر به دستاوردهای انقلاب و بُعدهای مختلف پیشرفت ایران اسلامی پرداخته است. (در این نوشته به انقلاب و بین الملل می‌پردازیم.)

انقلاب در بُعد بین الملل پیشرفت هایی را برای ایران به ارمغان آورده

که تقویت «تأثیرگزاری جهانی» از جمله آنان است:

تبدیل ایران به یک کشور مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده در عرصه تحولات بین المللی که این اهمیت و تاثیر گذاری نه تنها ادعای طرفداران نظام جمهوری اسلامی است بلکه در اعترافات گفتاری وعملی قدرتهای تاثیر گذار جهانی نیز مشهود می باشد

چرخش ایران از کشور حامی رژیم صهیونیستی به کشور مدافع آرمان فلسطین و تبدیل شدن آن به محور اصلی مقاومت ضد صهیونیستی ، در همین زمینه لازم است اشاره نماییم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، شاه ، دولت جعلی رژیم صهیونیستی را به صورت دوفاکتور به رسمیت شناخته بود.

چرخش در رویکردهای فرهنگی نظام و حرکت به سوی بازیابی فرهنگ ناب اسلامی به جای اسیر شدن

در گرداب فرهنگ منحط غربی قبل از انقلاب که این دستاورد را نه تنها باید یکی از عظیم ترین

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست بلکه شاید بتوان آن را کلیدی ترین دستاورد انقلاب

که با تغییر در آن ، سایر دستاوردها نیز مسیر درست خویش را پیدا می کنند دانست.

انقلاب و بین الملل

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه