اردوی آموزشی مشهد سال 95

اردوی آموزشی مشهد سال 95

اردوی آموزشی مشهد سال 95

محمدرضا حیدری

۱۳ دی ۱۳۹۸

آموزش افسران جوان

درباره اردوی آموزشی مشهد سال 95:

نیاز به زیارت و تفریح و بهره گیری حداکثری از زمان حضور در کنار یکدیگر همراه با تقویت روحیه اجتماعی، مسئله قابل درکی در جبهه بود

همچنین نیاز به نشست ها و جلسات فشرده علمی و آموزشی و صمیمت های موجود در اردوهای آموزشی زیارتی، نیاز به چنین برنامه ای را بازگو می‌کرد

اردوی آموزشی مشهد سال 95 ، برای حدود 15 نفر از طلاب فعال فرهنگی، همراه با برگزاری برنامه های آموزشی مناسب فعالین فرهنگی تبلیغی، در این طرح، در نظر گرفته شده است.

برگزاری اردوی 5 روزه آموزشی زیارتی ابناء الخامنه ای در مشهد مقدس نیاز مند فعالیت هایی بود؛

برنامه ریزی، هماهنگی استاد، اسکان، تغذیه، حمل و نقل، ثبت نام، اجرای اردو، برگزاری برنامه های آموزشی و … از جمله فعالیت های مورد نیاز جهت برقراری این اردو و دیگر برنامه های اردویی می باشد.

بدون دیدگاه
ارسال دیدگاه